O nás


Kdo jsme ?

Sportovní klub, který je poslední pár sezón o dětech a hlavně o děvčatech.

Jsme trenéři zásluhou našich vlastních dětí, všechen volný čas tak věnujeme našemu milovanému sportu, který učíme děti už od první třídy  již 4.sezónu. V minulosti jsme začínali s dětmi až od 4.,5. třídy, protože se  našla úžasná trenérka Tereza Mullerová, která jediná mohla tuto kategorii vést a dvě sezony skvěle trénovala. Pak nás kvůli pracovnímu vytížení opustila, ale našla se další nadšená maminka a již druhou sezónu přípravku vede Bronislava Hořelková, která se podílí i na příměstském táboře s volejbalem, který nově vznikl právě pro nejmenší a všechny, kteří se chtějí s volejbalem seznámit. Létos proběhne již třetí ročník, který se koná vždy na volejbalových kurtech v Kopřivnici.

Každé prázdniny také pořádáme kemp mimo město, kterému předchází sportovní příprava.

V minulosti jsme využívali areál v Raškovicích, poslední prázdniny jsme využili nabídky extraligového trenéra Jaroslava Nekoly, který pro nás pořádal volejbalový kemp Mladecko. Naše aktivity se každým rokem rozšiřují o účast na různých turnajích, protože naše svěřenkyně se množí a jsou stále lepší.

Druhou sezonu jsme se účastnili i mezinárodního turnaje v Německu, který je vždy ukončením sezony a odměnou pro děvčata, která dávají volejbalu většinu svého volného času a zodpovědně trénují a účastní se všech zápasů.

Jsme nadšení , jak se zájem o volejbal  šíří a dodává nám to chuť pokračovat v této práci, která není naše zaměstnání,  skutečností však je , že se stoupajícím počtem děvčat, stoupá i potřeba trenérů, kterých je v současnosti nedostatek. O naše mladší žačky, kterých je kolem 30 se stará Robert Kundel, který zároveň zpracovává veškerou agendu jako předsedou klubu, starší žačky vede Miroslava Kundlová , která vyměnila své osobní auto za 9ti místné, abychom mohli snadněji  zajištovat dopravu na turnaje. Třetí sezonu již hrajeme kategorii kadetek, kdy dvě sezóny trénují děvčata s trenérem Michalem Barnetem , dále pa 1. sezónu odtrénoval i kategorii juniorek. Jednotlivé kategorie nehrají jen děvčata dle věkového zařazení, ale hlavně podle výkonnosti. Začínají nám být malé dvě tělocvičny, které máme k dispozici i o víkendu na škole 17.listopadu.

K novým trenérům ( snad se najdou), které bychom uvítali, bychom moc potřebovali i více prostoru, stejně jako další sportovní kluby ve městě.

Je krásné, že v této době počítačů a mobilů je stále velký zájem o sport a snažíme se v našem kolektivním sportu učit děti týmovému a ohleduplnému přístupu, který jim často schází.

Jsme rádi za podporu rodičů, kteří zajištují dopravu na turnaje i na mezinárodní akci v Německu,

V dnešní době, kdy je každý rodič hodně vytížený prací se nacházejí i ti, kteří věnují svůj čas svým dětem, dokáží přizpůsobit i rodinný program našim turnajům, aby se mohly děvčata účastnit a vzájemně podržet tým.  Smutnou pravdou však zůstává spíš nezájem mnohých rodičů, když na domácím turnaji fandí více rodičů hostujících týmů…

Poděkování činovníkům, trenérům a všem ostatním obětavcům

Co si budeme namlouvat, pro činnost oddílu jsou potřební obětaví činovníci, trenéři, přátelé, rodiče malých sportovců. I ti, co oddíl budovali od počátku, i ti co pomáhají volejbalu dnes.